Kollektivavtalade försäkringar – Startsida Sveriges

8787

Vad gäller vid arbetsskada? – AFA Försäkring och - Cision

Anmälan. Papper. Personal- dossié. -.

Afa arbetsskadeanmalan

  1. Tysander filip
  2. Bygghemma malmö kontakt
  3. Örebro läns landsting sommarjobb
  4. Jane andersson privatdetektiv
  5. Fakturakop visma
  6. Ansgar hotel köpenhamn
  7. Autocad 207 download
  8. Nordea aktiehandel

Kundservice Trycksaker och blanketter. Under kundservice har vi samlat relevanta blanketter som rör ditt område som du enkelt kan ladda hem. Så här gör du för att. AFA F7007 09.06 1 Denna sida fylls i av den anställde Fullmakt/underskrift Jag lämnar AFA Försäkring följande fullmakt och intygar att lämnade uppgifter är riktiga l Läkarintyg för samtliga sjukperioder l Kvitton om du har haft kostnader för t ex läkarvård och sjukgymnastik l Arbetsskadeanmälan som skickas till Försäkringskassan Arbetsskadeanmälan – Att göra efter din skada på jobbet.

Blankett arbetsskadeförsäkring - Afa Försäkring

AKUTA ÄRENDEN: Vid avloppsstopp, elfel eller vattenläcka, ring: 0690-250 381 (kontorstid) 070-328 75 14 (övriga tider) FELANMÄL PÅ WEBBEN Arbetsskadeanmälan Försäkringskassan (pdf) Arbetsskadeanmälan AFA Försäkring (extern länk) Dokumentera rehabiliteringssamtal (Word-fil) Mall handlingsplan (Word-fil) Mall riskbedömning (Word-fil) Tillbudsanmälan (pdf Arbetsskadeanmälan, som görs hos Försäkringskassan eller på nätet, Afa Försäkring godkände fyra procent invaliditet. AFA Försäkring, (2013). AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO: Försäkringsvillkor och bestämmelser Landsorganisationen i Sverige (LO), (2013). Grundbok för försäkringsinformatörer 2013.

Afa arbetsskadeanmalan

Färdolycksfall - BYA Arbetsmiljöhandbok

Den som är egenföretagare skickar in anmälan Till AFA Försäkring kan man anmäla olycksfall i arbetet, färdolycksfall som inte omfattas av trafikförsäkring samt arbetssjukdom. Spara alltid kvitton och intyg som hänger ihop med arbetsskadan.

Afa arbetsskadeanmalan

5 Fullmakt/underskrift Jag lämnar AFA Försäkring följande fullmakt och intygar att lämnade uppgifter är riktiga Läkarintyg för alla sjukperioder Arbetsskadeanmälan som skickas till Försäkringskassan Datum (åååå-mm-dd) för underskrift Namnteckning--Har skadan orsakat sjukfrånvaro?
Livsmedelsverket uppsala lediga jobb

Afa arbetsskadeanmalan

Här hittar du de formulär som ska fyllas i vid anmälan om allvarliga olyckor, allvarliga tillbud och arbetsskador. Försäkringsgivare är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag Omfattas du av Avtalspension SAF-LO, Kooperationens avtalspension eller KAP-KL/PFA, gäller anmälan samtidigt för Premiebefrielse- eller Avgiftsbefrielseförsäkring 2 Fylls alltid i Olycksfall (även rån, hot, misshandel) Arbetssjukdom (t.ex. hörselnedsättning, eksem) Nej Ja AFA Försäkring 106 27 Stockholm Besöksadress Klara Södra Kyrkogata 18 Kundcenter 0771-88 00 99 Internet www.afaforsakring.se Org-nr 516401-8615 Telefon vx 08-696 40 00 Telefax 08-696 45 45 - - - - Anställningstid Fr.o.m. (åååå-mm-dd) T.o.m. Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning Intermittent-- --Ange vad Annan Anställningsform F7099 001 2 Anmäla arbetsskada.

Fast anställd/tillsvidare anställd Fast anställd eller tillsvidare anställd. Tidsbegränsad anställning Vikariat, tidsbegränsad anställning, provanställning, visstidsanställning, projektanställning samt kontrakterad utlandstjänstgöring inom det militära. Du ansöker om ersättning hos AFA Försäkring som gör en försäkringsjuridisk bedömning. Skicka en skriftlig ansökan till PSA-nämnden (blankett AFA F7099). Blanketten ska vara undertecknad av dig som skadats, arbetsgivaren och skyddsombudet. Kopior av läkarintyg, kvitton på kostnader och kopia av arbetsskadeanmälan ska bifogas. AFA Försäkring ger ersättning vid sjukdom, arbetsskada och arbetsbrist som bevisligen beror på skadlig inverkan i arbetet, på väg till/hem från arbetet eller vid tjänstgöring utomlands.
Nio 4th quarter earnings

Afa arbetsskadeanmalan

3. Vilken typ av arbetsskada eller personskada gäller anmälan? 4. Hur gick olyckan till? 4.1 Var inträffade olyckan? Precisera plats (t.ex. spårområde, kök, lastkaj, enskilt hem, skjutbana, skogsmark, verkstad) AFA Försäkring prövar inte om din sjukdom beror på arbetsskada förrän skadan är godkänd av Försäkringskassan.

Vilken typ av arbetsskada eller personskada gäller anmälan? 4. Hur gick olyckan till? 4.1 Var inträffade olyckan? Precisera plats (t.ex. spårområde, kök, lastkaj, enskilt hem, skjutbana, skogsmark, verkstad) Fast anställd/tillsvidare anställd Fast anställd eller tillsvidare anställd. Tidsbegränsad anställning Vikariat, tidsbegränsad anställning, provanställning, visstidsanställning, projektanställning samt kontrakterad utlandstjänstgöring inom det militära.
Vattenfall flytta in
Guide vid arbetsskada - PTK

• arbetsgivarens arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan • kvitton på kostnader i samband med arbetsskadan. Arbetsgivaren kompletterar din anmälan och skriver under. AFA Försäkring tar emot din anmälan. En handläggare går igenom din anmälan och hör av sig om du behöver komplettera något. AFA Försäkring skickar ett beslut till Om någon blir skadad på arbetsplatsen ska arbetsgivaren göra en anmälan. Du som är skyddsombud ser till att anmälan blir gjord.


Prisbasbelopp 2021 formansbil

Så anmäler du arbetsskada eller tillbud - Polisförbundet

Så ange detta med ett kryss på blanketten. Tänk på att motsvarande uppfattning också bör anges och framgå av arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Om AFA Försäkring anser det vara ett färdolycksfall får du ett meddelande om detta.