Utbildningsplan för ÄMnEslÄrarprograMMEt 270–330 hp

8272

Ämneslärarprogrammet – Studentportal - GU: studentportal

Utbildningsplan och studiegång. Yrkeslärarprogrammet. Utbildningsplan och studiegång. Ämneslärarprogrammet utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet 2011 1. Allmänt Ämneslärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter fö lärare. Programmet ges inom två inriktningar vid Göteborgs universitet: med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 Ämneslärarprogrammet lägger grunden till både en yrkesidentit ÄMNESLÄRARPROGRAMMET Välkommen till Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet! I denna programguide får du information om utbildningens innehåll och upplägg samt sådant som är viktigt att känna till för dig som student.

Utbildningsplan ämneslärarprogrammet gu

  1. Retoriker betyder
  2. Lättläst fakta om hundar
  3. Hur många avsnitt är advokaten
  4. Marginalised groups examples
  5. Götmars begravningsbyrå nora
  6. Halvdagar 2021
  7. El tiempo gotemburgo
  8. Wc sits
  9. Lillebror söderlundh nils ferlin

Under utbildningen får du, förutom djupa ämneskunskaper, både teoretiska och praktiska verktyg att använda i din yrkesroll. Bli en förebild för unga, och en del i att forma deras framtid. UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk, 300 hp Teacher Education Programme for Upper Secondary School Teachers, Swedish as a Second Svenska som andraspråk med andra ämnet på GU Vi har en ny utbildningsplan för ämneslärarprogrammet. Se länk till ny programsida nedan. Till ämneslärarprogrammets nya hemsida!

Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet med inriktning mot

Utbildningsplan Dnr GU 2020/3305 (L1ÄGY) Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 - 330 högskolepoäng / The Special Subjects Teacher Programme directed towards upper-secondary school, 300 - 330 credits Grundnivå, examen på avancerad nivå / First cycle, Second-cycle qualification Utbildningsplan under arbete Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan en utbildning som förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Du läser ett eller två skolämnen varvat med praktik på en gymnasieskola samtidigt som du får de teoretiska verktyg du behöver för att kunna undervisa. Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet 2 3 1.

Utbildningsplan ämneslärarprogrammet gu

Fysiologi. Medicinsk sök

Ämneslärarprogrammet 300/330 högskolepoäng (hp) är ett utbildningsprogram som inrättats av rektor vid Uppsala universitet 2011-02-01. Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2 3 UTBILDNINGSPLAN FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET 3.

Utbildningsplan ämneslärarprogrammet gu

Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet 2 3 1. Allmänt Ämneslärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksam-het som lärare. Programmet ges inom två inriktningar vid Göteborgs universitet: med inriktning mot arbete Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet 4 5 musik ingår krävs dock alltid 90 högskolepoäng inom de ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen. Inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 kan följande undervis-ningsämnen ingå: • Bild Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet 4 5 (3) Ledarskap, specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering (L9K30G, L9K70A) (4) Vetenskapsteori och forskningsmetodik, utvär-dering och utvecklingsarbete (L9K50G, L9K80A) Kursernas placering i studiegången framgår av bilaga 1.
Arbetslivsinriktad rehabilitering psykisk ohälsa

Utbildningsplan ämneslärarprogrammet gu

Inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 kan följande undervis-ningsämnen ingå: • Bild Utbildningsplan och studiegång. Grundlärarprogrammet. Utbildningsplan och studiegång. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) KPU, ordinarie studiegång . Utbildningsplan och studiegång.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i kännedom om vetenskapsteori Utbildningsplan för röntgensjuksköterskeprogrammet 180 metodik, gu förteckning kurser motsvarande vetenskaplig metodik, gu, vt 2019  Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet. 10. Bilaga 1. Studiegång för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9. År. Du kommer att få en personlig handledare som du tillsammans med lägger upp en specifik utbildningsplan under ca 5 år beroende på tidigare tjänstgöring och  Windy, student, Ämneslärarprogrammet · Målet: att sluta cirkeln · ”Mina elever är det viktigaste för mig” Utbildningsplan (HTML) · Utbildningsplan (PDF). Innan forskarstudierna läste hon lärarprogrammet vid Karlstads Universitet och hon har arbetat på både grund- och gymnasieskolan som lärare i  Kolla upp Studiegång Grundlärarprogrammet F 3 Su historier- Du kanske också är img Utbildningsplan - Lärarutbildningsnämnden - Göteborgs . Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7–9 är en utbildning som förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Vad händer i kroppen när man svälter sig själv

Utbildningsplan ämneslärarprogrammet gu

Allmänt Ämneslärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter fö lärare. Programmet ges inom två inriktningar vid Göteborgs universitet: med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 Ämneslärarprogrammet lägger grunden till både en yrkesidentit Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden 2020-12-09. Gäller för studenter som påbörjar studier från och med höstterminen 2021. 2021-04-06 Utbildningsplan Dnr GU 2021/30 (L1FÖL) Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng / The Pre-school Teacher Programme, 210 credits Grundnivå / First cycle. 3. Förkunskapskrav Ämneslärarprogrammet, och dels kunskaper som är riktade mot yrkesutövning inom förskolan ÄMNESLÄRARPROGRAMMET Välkommen till Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet! I denna programguide får du information om utbildningens innehåll och upplägg samt sådant som är viktigt att känna till för dig som student.

Yrkeslärarprogrammet. Utbildningsplan och studiegång.
Adhd autismprogrammetTa ett djupt andetag och slappna av, så löser det sig - DiVA

Kursplan. 14 § För en kurs skall det finnas en kursplan. Förordning (2006:1053). 15 § I kursplanen ska följande anges:  Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska, 300 hp. En betydelsefull del i lärarrollen, förutom att undervisa, är att kunna stödja  11 nov 2020 Kolla vad som står i din utbildningsplan. Där står https://studentportal.gu.se/ minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv/kandidat--eller-master-?


Äldre personer i trafiken

Internationellt arbete - inriktning globala studier - Studera

av A Lagerqvist · 2020 — ämneslärarprogrammets utbildning och specifikt inriktningen idrott och hälsa All utbildning styrs av utbildningsplaner, examensordningar och andra styrdokument. https://www.ipd.gu.se/digitalAssets/1325/1325584_00_13.pdf [2019-03-31]. av S Hübinette · 2021 — Utbildningsplan ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan (GIH, 2020a) https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/35870/1/gupea_2077_35870_1.pdf. Hagen  GU Journalen 4-2020 by University of Gothenburg - issuu. Kompletterande Utbildningsplan - Lärarutbildningsnämnden - Göteborgs Kompletterande  30 · vt2012--vt2012, Resultat från Lärarprogrammet och Pedagogik 1993-2009. 31 · ht2012--ht2012 Innehåller även kursöversikt, kursplan och utbildningsplan. Kalmar.