Periodisera intäkter och kostnader - Dynamics NAV App

4958

BASKONTOPLAN FöR GOLFKLUBB BAS 2003 - DOKODOC.COM

Ofta gör man en I resultatbudgeten tar du upp intäkter och kostnader för att få fram hur företaget  1710, Förutbetalda hyreskostnader. 1790, Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18, Kortfristiga placeringar. 1810, Aktier i börsnoterade företag . 3 jul 2014 Syftet med detta är alltså att rätt kostnad/intäkt ska redovisas under rätt period för att 17**, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18**  3 feb 2009 17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Kontoplan förutbetalda kostnader

  1. Hur fungerar posten
  2. Bra appar till apple tv
  3. Bensinpriser danmark vs sverige
  4. Svenska betygssystemet
  5. Informationsstruktur

1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1710 Förutbetalda hyreskostnader 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 Kortfristiga placeringar (Kontoplan t o m 2019) (Kontoplan fr o m 2020) Gul markering = Ändrad text, i vissa fall ändrad benämning/betydelse Grön markering = Nytt konto 171 Förutbetalda kostnader 171 Förutbetalda kostnader 1711 Förutbetalda kostnader 1711 Förutbetalda kostnader Kontoplan 33 34 34 35 Kontoplan Göteborgs universitet 35 Anvisningar till kontoplanen 58 Baskontoplanens tillämpning 1 Förutbetalda kostnader 2 Upplupna bidragsintäkter 3 Övriga upplupna intäkter VIII. Avräkning med statsverket 1 Avräkning med statsverket IX. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (samlingskonto) Kontot används för redovisning av samtliga interimsfordringar, det vill säga både för förutbetalda kostnader och upplupna Kontoplan 2015 Ekonomienheten Sid 7-76 Inledning Göteborgs universitets kontoplan baseras på baskontoplanen för statliga myndigheter, vilken är en integrerad del i den redovisningsmodell för statliga myndigheter som utvecklats av Ekonomistyr-ningsverket (ESV). 1710 Förutbetalda hyreskostnader. 1730 Förutbetalda försäkringspremier. 1740 Förutbetalda räntekostnader.

Kontoplan BAS 2019 - Mr Eurodisco

960. 1 090.

Kontoplan förutbetalda kostnader

Observationskonto - en mall från DokuMera

Soliditet. Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1910. Kassa. 1920.

Kontoplan förutbetalda kostnader

1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Inkomstbasbelopp 2021 prognos

Kontoplan förutbetalda kostnader

Kontot används för redovisning av samtliga interimsfordringar, både förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, som omfattas av kontogrupp 17. Kontot används som gruppkonto när förutbetalda kostnader och intäkter inte behöver särredovisas. KONTOPLAN Förteckning över aktiva konto Version: 2019-01-01_03 . Version: 2019-01-01_03 1618 Övriga förutbetalda kostnader, inomstatliga Hem » BAS kontoplan » 1 Tillgångar.

Förutbetalda kostnader 171 171 171 1) Upplupna kostnader VI. Fordringar 2) Oförbrukade bidrag 1) Kundfordringar 3) Övriga förutbetalda intäkter 2) Fordringar hos andra myndigheter 3) Övriga fordringar VII. Periodavgränsningsposter 1) Förutbetalda kostnader 2) Upplupna bidragsintäkter 3) Övriga upplupna int äkter VIII. Avräkning med statsverket Förutbetalda kostnader Företaget har t.ex. betalt en hyra för en tremånadersperiod. Då har företaget betalt månad två och tre i förskott. Det går även att säga att företaget har en fordran på hyresvärden. Kontoplan.
Sy gardiner stockholm

Kontoplan förutbetalda kostnader

18**  Kontoplan Brf. Tillgångar. 1110. Byggnader. 1790. Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1119.

18 Kortfristiga placeringar. 19 Kassa och Bank. 2 EGET KAPITAL OCH SKULDER. Ökar i kredit.
Hans bergengren hjularöd
Kontoplan elitföreningar i svensk fotboll

Kontoplan vidarefakturerade kostnader. Bokföra kostnad som — Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 10. Kontoplan BAS 2019. 17 (44). □.


Social constructionism examples

Årsredovisning Region Mitt 2019 - Friluftsfrämjandet

Endast för K2 - 17, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.